Dåliga tider måste inte innebära slutet

04-04-2024

Antalet konkurser ökar i Sverige och är nu antalsmässigt på den högsta nivån sedan finanskrisen i början av nittiotalet. Men det är viktigt att komma ihåg att andelen företag som går i konkurs fortfarande är mycket lågt i Sverige. Och bara för att det är tuffa tider och ett bolag kan uppleva tillfälliga problem innebär inte det att nästa steg är konkurs. Det finns flera saker du som företagare kan, och bör, göra på egen hand för att minska risken för obestånd. Och om du trots allt skulle se att det blir svårt att klara av att betala löner och fakturor på sikt finns det fortfarande möjlighet att undvika konkurs. Det viktiga är att inte sticka huvudet i sanden och låtsas att problemen inte finns utan att i stället be om hjälp.

Lite längre ned finns länkar till några av de åtgärder som förknippas med obeståndsfrågor: kontrollbalansräkning, företagsrekonstruktion och konkurs. Vi går också igenom det personliga ansvaret för företagets skulder.

Men först, tre grundtips på vad du själv kan göra om du hamnar i ekonomisk kris:

  1. Tala med din revisor och redovisningskonsult tidigt, vi kan ge många goda råd och i vårt kontaktnät finns duktiga företagsrekonstruktörer och konkursförvaltare.
  2. Håll koll på likviditeten och orderingången. Detta är oftast de tidigaste indikatorerna på kommande ekonomisk kris. Gör en likviditetsbudget eller prognos.
  3. Formalia är viktigt, om förlusterna innebär att det egna kapitalet understiger aktiekapitalet måste t.ex. en kontrollbalansräkning upprättas. Det är viktigt att sköta skattebetalningar för att undvika personligt betalningsansvar. Det finns också regler om vilka skulder som får betalas och i vilken ordning.

 

Här kan du läsa mer:

Kontrollbalansräkning

Företagsrekonstruktion

Konkurs

Personligt ansvar för bolagets skulder