Moms – delade lokaler

12-02-2024

Tidigare har vi berättat om att Högsta Förvaltningsdomstolen underkände Skatteverkets tolkning av reglerna om frivillig registrering av moms för att kunna dra av ingående moms när flera hyresgäster disponerar samma yta, d.v.s. delar utrymme i lokaler. Skatteverket har nu analyserat domen och gjort en ny tolkning av rättsläget.

Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att det inte finns något som hindrar frivillig beskattning av en lokal momsmässigt bara för att flera hyresgäster disponerar samma yta utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta. I detta fall handlade det om ett flerårigt hyresavtal och Skatteverket anser numera att hyresavtalet måste vara på minst ett år eller, om det är ett kortare hyresavtal, att det finns flera omständigheter som pekar på att det är fråga om ett stadigvarande användande. Exempel på en sådan situation kan vara hyresavtal för en sommarrestaurang.

Skatteverket ställer dock fortfarande upp andra krav för att medge frivillig beskattning. Enligt Skatteverket krävs att alla hyresgäster måste bedriva momspliktig verksamhet fullt ut. Denna tolkning innebär t.ex. att det inte är möjligt att hyra ut lokalen till en ideell förening kvällstid när lokalerna annars står tomma. Inte heller kan frivillig beskattning ske om hyresvärden (fastighetsägaren) delar ytan med hyresgästerna. Skatteverkets tolkning av reglerna är inte självklar och sannolikt kommer det fler processer som klargör rättsläget.

Skatteverkets ställningstagande 2013-12-13, Dnr 8-2671490.