När vänder det egentligen?

04-04-2024

I det förra nyhetsbrevet frågade vi läsarna om och hur de påverkats av lågkonjunkturen. Och när det egentligen vänder.

Av de som svarat på förra numrets enkät har 20 procent känt av lågkonjunkturen mycket, men en lika stor andel har nästan inte känt av den alls. 42 procent har känt av den, men inte oroats särskilt mycket. 8 procent har tvärtom haft ett mycket bra år.

Det är framför allt höjda inköpspriser, ökade räntekostnader och minskad efterfrågan som anges som det som påverkar mest för dem som känt av de försämrade tiderna.

Trots att många påverkas av den försämrade konjunkturen svarar hälften att de inte vidtagit någon åtgärd alls. Andra lösningar (flera svar var möjligt) har varit att man tagit av sparade medel (25 procent) eller att ägare gått ned i lön (17 procent). 17 procent uppger även att man höjt sina priser.

Om man får tro nyhetsbrevets läsare vänder inte konjunkturen förrän nästa år eller senare. Bara 16 procent tror att det sker under det närmsta kvartalet eller innan hösten.