Nya regler för arkivering av bokföring

18-06-2024

Den 1 juli 2024 träder en efterlängtad förenkling av bokföringslagen i kraft. Huvudregeln är att bokföring ska sparas i den form den hade när den nådde företaget. De nya reglerna innebär dock att det ursprungliga räkenskapsmaterialet får förstöras om det sparas i någon annan form om det inte innebär en risk för att räkenskapsmaterialet försvinner eller förändras under hela arkiveringstiden som är minst sju år.

De nya reglerna innebär att ett företag som t.ex. tar emot pappersfakturor och scannar in dem i ett leverantörsfakturascanningssystem eller kvitton som fotas av och läggs in i ett utläggssystem inte längre behöver spara pappersfakturorna och kvittona under förutsättning att kravet på att de inscannade kopiorna inte kan försvinna eller förändras.

Exakt vilka krav som kommer att ställas på säkerhet kommer sannolikt att klarna under hösten när Bokföringsnämnden kommer ut med vägledning. Det finns ingen övergångsregel vilket innebär att även gamla fakturor och kvitton får slängas efter den 1 juli om ovanstående förutsättningar är uppfyllda. Det kan dock vara en klok idé att spara arkivrensningen tills Bokföringsnämndens regler är klara. Självklart kommer vi att beskriva dem närmare när de är klara.