Sommarfester, kick-offer och semestertider

23-06-2022

Hej och välkommen!

 

Med nytt utseende och grafisk profil kommer också en nyhet från oss på Haga Ekonomi – ekonomibloggen! På denna plattform kommer vi löpande att ge ut information, tips och råd som är till nytta för dig som driver och äger företag, befintlig eller potentiell kund.

Midsommar stundar, och juni månad är snart förbi. Sommarmånader står för dörren och aktuellt för många företag är sommarfester och semestertider. Men hur ska detta hanteras i bolagets räkenskaper? Vi vägleder Er i dessa funderingar.

Sommarfester och kick-offer

Många företag väljer att anordna en sommarfest eller kick-off inför stundande semestertider. Som företagare får du enligt skattereglerna göra avdrag för personalfester vid högst två tillfällen per år.

Tillställningar och aktiviteter som sommarfester faller som oftast in under reglerna för intern representation. Bra att komma ihåg är att måltider vid intern representation är en skattefri förmån för de anställda, till exempel en personalfest. Måltider är dock ej avdragsgilla i räkenskaperna, däremot kan du dra av moms på ett underlag som uppgår till högst 300 kr exkl. moms per person. Även kringkostnader är avdragsgilla, upp till ett belopp på 180 kr plus moms per person, detta kan avse kostnader för lokalhyra, aktivitet eller underhållning.

Tips! Som arbetsgivare bör du dokumentera sammankomsterna, för att undvika att anställda förmånsbeskattas. Information som bör framgå är sammanhang, syfte, innehåll samt vilka som deltagit.

Semestertider

Sommar förknippas med semester och enligt semesterlagen har anställda rätt att ta ut 4 veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti, men det är arbetsgivaren som bestämmer när semestern får tas ut under den perioden.  Anställda har rätt till 25 semesterdagar per år, men med både individuella-och kollektivavtal kan mer generösa villkor erbjudas.

Intjänandeåret för semester är enligt lagen 1 april till 31 mars, medan semesteråret är det året som den anställde tar ut semestern. Om den anställde inte har tjänat in någon semester, kanske har anställningen påbörjats under våren, har denne rätt att vara ledig ändå. Antingen genom förskottssemester (om arbetsgivaren tillämpar detta) eller obetald semester.

Semesterlön består av semesterdagar (den aktuella månadslönen) samt semestertillägg (ett tillägg som utgörs av 0,43 % av månadslönen). Ibland har personalen timlön, vilket innebär att en procentregel i stället används. Detta innebär att semesterlönen är 12 % av den totala lönen under intjänandeåret och ofta betalas denna ut månatligen under året.

Tips! Kom ihåg att semesterlager än dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort genom att ersättas med mer förmånliga regler för den anställde, till exempel fler semesterdagar eller högre semestertillägg.