Välkommen Julia!

15-12-2023

Vi hälsar Julia Landberg välkommen till oss på Haga Ekonomi. Julia arbetar hos oss som redovisningsassistent och arbetar främst med löpande bokföring och månadsbokslut.