När vänder det egentligen?

18-06-2024

I årets första nyhetsbrev frågade vi läsarna när ni trodde att konjunkturen skulle vända. De flesta var försiktiga i sina bedömningar, men några optimister fanns också. Hur har det egentligen gått? Vi kollar Konjunkturinstitutets senaste bedömning.

När vi frågade i februari svarade lika många (42 procent) att det skulle vända upp under 2024 som att det skulle ta längre tid än ett år. Närmast sanningen kanske de 15 procent ligger som tippade att konjunkturen skulle vända innan hösten. Vi får väl se vem som har rätt i slutänden. Det enda vi kan konstatera med säkerhet är att de 4 procent som trodde att det skulle vända inom ett kvartal var lite väl optimistiska.

Enligt Konjunkturinstitutets månadsrapport för maj verkar svensk ekonomi lyft från tidigare bottenläge, men är fortfarande historiskt sett svagare än normalt. En indikator på att konjunkturläget är på väg upp är att hushållens syn på ekonomin stärks för åttonde månaden i rad. Men KI:s allmänna barometerindikator, sjunker något och ”pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin”, enligt KI.