Så får du ett bra avslut på 2023 och en bra start på 2024

15-12-2023

Inför årsskiften finns det flera saker att tänka på för dig som är företagare. Följ vår checklista för en bra start på det nya året.

  • Fakturera innan årsskiftet och se till att få betalt för jobb du gjort.
  • Påminn om obetalda fakturor.
  • Lämna underlag till din redovisningskonsult i god tid.
  • Håll koll på nya lagar och skatteregler vid årsskiftet och vilka som eventuellt berör dig.
  • Se över dina försäkringar minst en gång om året. Nyår kan vara ett bra tillfälle.
  • Är 2024 året du tar budgetarbetet till nya nivåer? Prata med din rådgivare om hur ni kan jobba mer förebyggande nästa år.
  • Ta ut rätt lön ur aktiebolaget – se särskild artikel
  • Köp inventarier före nyårsafton i stället för i början av det nya året om du har kalenderår som räkenskapsår. På så sätt får du avdraget ett år tidigare. Tänk på att det bara är planerade inköp som bör tidigareläggas, att köpa inventarier bara för att minska skatten är inte alltid någon bra idé.
  • Driver du enskild firma eller är delägare i handelsbolag: Du kan få avdrag för eget pensionssparande men försäkringen måste vara betald före årsskiftet. Detsamma gäller för anställda som helt saknar pensionsrätt i sin anställning. Tänk dock på att tjänstepension ofta är ett bättre alternativ i aktiebolag.
  • Planerar du att starta nytt aktiebolag, se till att göra det före nyårsafton för att kunna tillgodoräkna dig årets gränsbelopp för 2024. Detta gäller även om själva registreringen hos Bolagsverket sker senare. Det är den som äger aktierna vid årets ingång som är berättigad till gränsbelopp.